برخی از مشتریان

نویسنده : دبیرخانه 1396/09/02


برخی از مشتریان

برخی از مشتریان شرکت دژسامان برازنده

 

- شهرداری کاشان ، نوش آباد ، آران وبیدگل ، مشکات ، نیاسر ، قمصر ، برزک

- سازمان آب کاشان ، آران و بیدگل ، قمصر ، نیاسر ، برزک و ....

- مسکن مهر کاشان و آران و بیدگل

- دانشگاه های آزاد کاشان و علوم پزشکی

- بیمارستان بهشتی

- تعاونی مسکن مهر کارکنان ، سیمان کویر

- شرکت ایران غلتک

- آموزش و پرورش کاشان و آران و بیدگل

 

دیدگاه خود را ارسال نمایید