فاضلاب کاشان

نویسنده : دبیرخانه 1396/09/02


فاضلاب کاشان

پروژه فاضلاب کاشان به منظور جمع اوری فاضلاب شهری منازل و کارخانجات  و انتقال آن به حومه شهردر سال 90 در دستور کار قرار گرفت که در آذر ماه 3 شرکت بزرگ با گرید یک به نام های ایوان بستان،آبسار و بادبند سازه در این پروژه پذیرفته و مشغول به کار شدند.اعتبار در نظر گرفته شده جهت انجام این پروژه یکصد میلیارد تومان میباشد و شرکت دژ سامان که تولید کننده قطعات پیش ساخته ی بتنی و بتن آماده میباشد حدود 80% از تولید قطعات پیش ساخته مورد نیاز این پروژه عظیم رابه عهده دارد و با قابلیت تولید روزانه 90 قطعه در دو تونل بزرگ بخار قادر است تمامی قطعات مورد نیاز این مجموعه را با کیفیت بسیار عالی تولید و تحویل نماید.
 

دیدگاه خود را ارسال نمایید