برگزاری مسابقات بتن هدفمند کشور

نویسنده : دبیرخانه 1396/09/04


برگزاری مسابقات بتن هدفمند کشور

رئیس آموزشکده سما ساری گفت: 30 تیم در مسابقات بتن های هدفمند شمال کشور در ساری شرکت کردند.
 

عبدالرضا بابایی در حاشیه برگزاری دومین دوره مسابقه بتن های هفمند در ساری اظهار داشت: دومین دوره مسابقات بتن هدفمند در منطقه شمال کشور به منظور افزایش سطح علمی و شناخت بیشتر دانشجویان از بتن به عنوان پرمصرف ترین مصالح در صنعت ساختمان برگزار شد. وی افزود: 30 تیم در قالب 80 شرکت کننده در دومین دوره مسابقات بتن های هدفمند در ساری شرکت کردند.

رئیس آموزشکده سما ساری گفت: مسابقات در دو بخش خمشی و فشاری برگزار شده است. وی به اهداف برگزاری این مسابقه اشاره کرد و گفت: بررسی فن آوری، طراحی، تولید ساخت بتن در منطقه،مفهوم مقاومت فشاری و مقاومت خمشی بتن، رابطه سبک سازی با مقاومت بتن وبررسی تاثیر افزودنی های مجاز در مقاومت بتن بوده است.

بابایی گفت: حضور شرکت کنندگان نسبت به دوره گذشته 100 درصد رشد داشته است. وی گفت: اعضای هیئت علمی آموزشکده سما و دانشگاه آزاد واحد ساری قضاوت این دوره از مسابقات را به عهده دارند. بابایی افزود: به تیم های اول این دوره از مسابقات 500 هزار، دوم،300 و سوم 200 هزار تومان پرداخت می شود.

 

دیدگاه خود را ارسال نمایید