فعالیت ها

پروژه بتن ریزی بانک ملی- خیابان شهید رجایی کاشان

نویسنده : دبیرخانه 1396/09/04


کاربرد بتن غلتکی در پروژه مسکن مهر

نویسنده : دبیرخانه 1396/09/04


تولید باکس بتنی در شهرداری ساری

نویسنده : دبیرخانه 1396/09/04


احداث نخستین باند بتنی فرودگاهی کشور

نویسنده : دبیرخانه 1396/09/04


برگزاری همایش سازه های بتنی

نویسنده : دبیرخانه 1396/09/04


برگزاری مسابقات بتن هدفمند کشور

نویسنده : دبیرخانه 1396/09/04


فاضلاب کاشان

نویسنده : دبیرخانه 1396/09/02